Product

Ontdek Jezelf Op Je Bord

€ 78,65 incl. btw

Gedrag van mensen begrijpen is niet gemakkelijk. Of het nu jouw eigen gedrag is of dat van de anderen. Wat helpt is te weten dat onder ieder gedrag een positieve intentie schuilgaat. Dat wil zeggen dat iedereen (dus ook jij) met het stellen van een bepaald gedrag iets voor zichzelf probeert te bereiken of vermijden.

Ontdek Jezelf Op Je Bord ondersteunt jou om te onderzoeken welke behoeften en waarden schuilgaan onder gedrag. Dit inzichtelijk maken kan zorgen voor meer begrip bij de omgeving, bewustwording bij de persoon in kwestie en geeft gelegenheid om, in plaats van een regel op gedrag, een alternatief te formuleren, (een andere manier van gedrag te verzinnen) dat nog wel in de behoeften en/ of waarden van het individu voorziet, maar beter passend is binnen de context of omstandigheid waarin iemand zich bevindt. De kans op herhalend gedrag neemt hiermee af.

Het reageren op de behoefte van de ander zorgt voor verbinding. Er komt erkenning voor de ander. Vanuit de verbinding ontstaat een klimaat dat het ontwikkelingspotentieel van de ander ten goede komt. Ontdek Jezelf Op Je Bord is een spreekstuk om de totstandkoming en het onderhoud van deze verbinding te begeleiden.

Bestel nu
Ontdek Jezelf op Je Bord
€ 86,50
Totaal