Klachtenregeling

SKJ Klachtenregeling

Extrass biedt geaccrediteerde scholing(en) aan vanuit het SKJ. Op deze pagina kunt u klachten ten aanzien van de door u genoten deskundigheidsbevordering indienen. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met Extrass kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan een derde onafhankelijke partij, zijnde Basculegroep BV te Veghel. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u een klacht heeft, kunt u het volgende doen:

Stap 1
Heeft u een klacht, probeer dit dan eerst met ons te bespreken. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen. U vind onze contactgegevens onder het tabblad ‘Contact‘. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Is dit niet haalbaar dan laten wij dit aan u weten.

Stap 2
U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpen u en ons de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
Door onderstaand klachtenformulier in te vullen stuurt u een mail naar info@extrass.nl.
Ook kunt u kijken op de website van de www.bascule.eu, bellen naar 0413 321755 of mailen naar info@bascule.eu.

Stap 3
Alleen als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan ons wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als geschil indienen bij de Basculegroep BV te Veghel. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Via de website van Basculegroep BV te Veghel kunt u een geschil indienen.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.