Training
Team Development

Verbinding en erkenning als basis

Het leveren van kwalitatief hoogwaardig werk beperkt zich niet tot het hebben van veel inhoudelijke kennis, maar vraagt een goede afstemming van diverse aspecten gericht op individu en team. Eén van deze aspecten is de groepsdynamica en de communicatie die hieruit voortvloeit. Wij zetten samen de volgende stap hierin. Verbinding en erkenning binnen het team als basis voor verbinding en erkenning met en voor de klant!

Opbouw van de training

De trainingsmodules zijn opgebouwd vanuit de niveaus van Bateson. Dit model gaat uit van zes logische niveaus waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop men zit, is in grote mate bepalend voor het verandervermogen en ontwikkelpotentie.

Vanuit didactisch oogpunt hanteren wij een opbouw van de trainingen waarbij elke deelnemer eerst begint met het onderzoeken van het eigen denken, willen, voelen en doen. Pas wanneer hieraan, op een diep doorgrondende manier, betekenis kan worden gegeven, volgt de transitie van de opgedane kennis naar het denken, willen, voelen en doen van de ander, elkaar en de organisatie.

Wat verkrijgt de organisatie?

In drie bijeenkomsten gaan we de diepte in met het team en zullen de onderlinge verbindingen tussen teamgenoten worden versterkt. Iedere training heeft belevingsgerichte oefeningen, demo’s, gelegenheid om onder begeleiding zelf te oefenen en een uiteindelijke afstemming van de inhoud op de eigen werkomgeving

De training zorgt daarnaast ervoor dat een meer constructieve vergaderstructuur wordt bewerkstelligd met een meer proactief karakter van de besprekingen. De vorm zal gedurende de training belicht worden zodat medewerkers dit spreekstuk zelfstandig kunnen blijven hanteren.

Interesse in deze training?

Vraag dan direct een offerte bij ons aan

Incompany Training 1

Team Development: Ontdek Jezelf

Tijdens deze module starten we vanuit de perceptie en het gedrag van elke medewerker en zoeken we de onderliggende waarden en behoeftes van elk individu. Vervolgens brengen we dit met elkaar in verbinding en zoeken we naar cohesie binnen het hele team. Aan het einde van de training verkrijgen we een overzicht van wat de organisatie doet in verschillende contexten: Waar, met wie, met wat, wanneer en hoe? Er ontstaat een leidraad hoe dit met elkaar in verbinding te brengen.

Onze werkvorm
Voor deze training maken wij gebruiken van onze methodische werkvorm ‘Ontdek Jezelf Op Je Bord (OJOJB)’. Het is een gestructureerde manier om het eigen handelen en de waarden en behoeftes te onderzoeken en vervolgens te gebruiken bij het nemen van een weloverwogen beslissing. Het gaat bij OJOJB altijd over een concreet voorbeeld dat zich in de praktijk voordoet. Het betreft dus een situatie waarin je graag wil reflecteren op je gedrag en onderzoek wil doen naar het waarom van je eigen handelen.

Op Je Bord start altijd individueel en de uitkomsten worden vervolgens binnen het team of in kleine groepjes van het team besproken. Het gaat om de dialoog en de gezamenlijke reflectie op het eigen gedrag, overtuigingen en vooronderstellingen. Het gaat dus niet om discussie of debat. Gelijk hebben en het beter weten, zijn niet aan de orde. Het gaat er juist om de waarden en behoeften van elk teamlid te verbinden met het grotere geheel (het team), zodat ieder teamlid vanuit zijn eigen behoeften van betekenis kan zijn.

Incompany Training 2

Team Development: Teamverbinding

Tijdens deze module starten we vanuit de perceptie en het gedrag van het team. We gaan aan de slag met het uitwerken van de teamwaarden die zijn voortgekomen uit de vorige module ‘Ontdek Jezelf’. Welke waarden willen we als team nastreven? Hoe zien die waarden er voor elk individu uit? Wat doet elk teamlid zelf (al) met betrekking tot de besproken waarden? Wat heeft elk individu (nog) nodig om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van deze waarden? Welke vaardigheden en overtuigingen zijn hierbij helpend of niet helpend? Allemaal vragen die uitgebreid aan bod komen tijdens deze trainingsmodule.

Aan het einde van de training verkrijgen we een overzicht van hoe de ontwikkelde waarden er uitzien voor het team en heerst er commitment om deze ook uit te dragen.

Incompany Training 3

Team Development: Team & organisatie

Tijdens deze module starten we vanuit de perceptie en het gedrag van de organisatie. We verfijnen samen de missie van de organisatie en werken de organisatiewaarden verder uit. Daarnaast gaan we aan de slag met zingeving en beantwoorden we de vragen: ‘Waartoe dient de organisatie?’, ‘wat is het bestaansrecht van de organisatie?’ en ‘wie zijn we als organisatie (identiteit)?’.

De organisatie komt veel sterker van de grond als de missie en identiteit zich uitkristalliseert bij elke medewerker. Tijdens deze training werken we aan de verbinding hiervan.

Aan het einde van de training is een duidelijke identiteit van de organisatie omschreven vanuit de medewerkers en heerst meer focus en doelgerichtheid bij de deelnemers gericht op de missie van de organisatie.

Interesse in deze training?

Vraag dan direct een offerte bij ons aan

Over Extrass

Extrass is een trainings- en opleidingsbureau dat werkend Nederland bezielt te verbinden met zichzelf, de ander en de organisatie. Wij bieden doorgrondende trainingen op het gebied van gedrag aan de hand van bewezen methodische werkvormen.

Het bewerkstelligen van erkenning voor ieders denken, voelen, willen en doen. Met als gevolg dat het innerlijk elkaar vindt, wanneer ego’s zich van elkaar afkeren. Dat is ons doel.

Alle trainingen

Training

Team Development

In deze training focussen we op verbinding en erkenning voor het individu en binnen het team. Als er namelijk verbondenheid ontstaat in een team, ligt er een fundamentele basis voor verbinding met de klant. Binnen de trainingen richten we ons specifiek op de waarden en behoeften van alle partijen: Het individu, het team, de organisatie en de klant.

Training

Management Development

Een leidinggevende heeft de sleutel tot succes in handen om het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. Wij leren leidinggevenden de positieve intentie van de medewerkers binnen het team in verbinding te zetten en duurzaam te onderhouden. Binnen de trainingen richten we ons op de positie van de leidinggevende en hoe hij of zij op een effectieve wijze deze positie binnen de organisatie kan bepalen.

Training

Specialisaties

Wij bieden incompany specialisatie trainingen aan op het gebied van autisme, begaafdheid en hieraan verwante thema’s. Deze trainingen worden telkens vooraf met de opdrachtgever samengesteld en besproken. Zo kunnen wij altijd een op maat afgestemd scholingstraject aanbieden. Waar het nodig is, werken wij praktijkgericht met bestaande en relevante casussen uit de organisatie.