Training
Specialisaties

Onze gespecialiseerde trainingen

Wij bieden gespecialiseerde trainingen aan op het gebied van autisme, begaafdheid en hieraan verwante thema’s.

Training methodische werkvormen

Voor deze training maken wij gebruik van onze methodische werkvormen ‘Autisme Op Je Bord’ en ‘Begaafdheid Op Je Bord’.

Dit zijn gestructureerde methodische werkvormen om gedrag, waarden en behoeftes te onderzoeken om deze vervolgens te gebruiken bij het nemen van een weloverwogen beslissing. Het gaat bij beide methodische werkvormen altijd over een concreet voorbeeld dat zich in de praktijk voordoet. Het betreft dus een situatie waarin je graag wil reflecteren op gedrag en onderzoek wil doen naar het waarom hiervan.

Op Je Bord start altijd individueel en de uitkomsten worden vervolgens binnen het team of in kleine groepjes van het team besproken. Het gaat om de dialoog en de gezamenlijke reflectie op het eigen gedrag, overtuigingen en vooronderstellingen. Het gaat dus niet om discussie of debat. Gelijk hebben en het beter weten, zijn niet aan de orde. Het gaat er juist om de waarden en behoeften van elk teamlid te verbinden met het grotere geheel (het team), zodat ieder teamlid vanuit zijn eigen behoeften van betekenis kan zijn.

Specialisatie trainingen

Onze specialisatie trainingen worden telkens vooraf met de opdrachtgever samengesteld en besproken. Zo kunnen wij altijd een op maat afgestemd scholingstraject aanbieden. Waar het nodig is, werken wij praktijkgericht met bestaande en relevante casussen uit de organisatie.

Een greep uit de specialisatie trainingen Autisme:

Een greep uit de specialisatie trainingen Begaafdheid:

Een greep uit de specialisatie trainingen Verstandelijke beperking:

Interesse in deze training?

Vraag dan direct een offerte bij ons aan

Over Extrass

Extrass is een trainings- en opleidingsbureau dat werkend Nederland bezielt te verbinden met zichzelf, de ander en de organisatie. Wij bieden doorgrondende trainingen op het gebied van gedrag aan de hand van onze steeds zichzelf bewijzende methodische werkvormen.

Het bewerkstelligen van erkenning voor ieders denken, voelen, willen en doen. Met als gevolg dat het innerlijk elkaar vindt, wanneer ego’s zich van elkaar afkeren. Dat is ons doel.

Alle trainingen

Training

Team Development

In deze training focussen we op verbinding en erkenning voor het individu en binnen het team. Als er namelijk verbondenheid ontstaat in een team, ligt er een fundamentele basis voor verbinding met de klant. Binnen de trainingen richten we ons specifiek op de waarden en behoeften van alle partijen: Het individu, het team, de organisatie en de klant.

Training

Management Development

Een leidinggevende heeft de sleutel tot succes in handen om het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. Wij leren leidinggevenden de positieve intentie van de medewerkers binnen het team in verbinding te zetten en duurzaam te onderhouden. Binnen de trainingen richten we ons op de positie van de leidinggevende en hoe hij of zij op een effectieve wijze deze positie binnen de organisatie kan bepalen.

Training

Specialisaties

Wij bieden incompany specialisatie trainingen aan op het gebied van autisme, begaafdheid en hieraan verwante thema’s. Deze trainingen worden telkens vooraf met de opdrachtgever samengesteld en besproken. Zo kunnen wij altijd een op maat afgestemd scholingstraject aanbieden. Waar het nodig is, werken wij praktijkgericht met bestaande en relevante casussen uit de organisatie.