Training
Management Development

Leidinggeven vanuit positieve intentie

Leren om de positieve intentie van het team en het gedrag in verbinding te zetten en duurzaam te onderhouden. Dat is wat elke leidinggevende ontwikkelt tijdens deze incompany training. Tijdens de modules leert de leidinggevende zich een methodiek eigen te maken om zijn of haar team op een transparante en duurzame manier aan te sturen. De leidinggevende kan hierdoor beter in de eigen energiebalans blijven, betere en efficiëntere resultaten boeken en de medewerkers meer betrekken bij de organisatie.

Opbouw van de training

De trainingsmodules zijn opgebouwd vanuit de niveaus van Bateson. Dit model gaat uit van zes logische niveaus waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop men zit, is in grote mate bepalend voor het verandervermogen en ontwikkelpotentie.

Vanuit didactisch oogpunt hanteren wij een opbouw van de trainingen waarbij elke leidinggevende start met het onderzoeken van zijn eigen denken, willen, voelen en doen.

Wat verkrijgt de leidinggevende?

In drie bijeenkomsten gaan we de diepte in met het managementteam en zullen de onderlinge verbindingen tussen teamgenoten worden versterkt.

De trainingen zorgen daarnaast voor een meer constructieve vergaderstructuur en voor een meer proactief karakter van besprekingen. De vorm zal gedurende de training belicht worden, zodat leidinggevende dit zelfstandig kunnen blijven hanteren.

Tot slot ontvangt de opdrachtgever twee exemplaren van het methodisch materiaal van ‘Ontdek Jezelf Op Je Bord’. Hiermee geven we de mogelijkheid om de cursus duurzaam te waarborgen op de werkvloer.

Interesse in deze training?

Vraag dan direct een offerte bij ons aan

Incompany Training 1

Management Development: Reflecterend leiderschap

Tijdens deze module starten we vanuit de perceptie en het gedrag van de leidinggevende en gaan we op zoek naar de onderliggende wensen en behoeftes. De leidinggevende onderzoekt zijn of haar eigen gedrag. Bewustwording rondom het ontstaan van gedrag zorgt namelijk voor meer flexibiliteit in de managementrol.

Aan het einde van de training verkrijgen we een overzicht van wat de leidinggevende doet in verschillende contexten: Waar, met wie, met wat, wanneer en hoe. Er heerst een leidraad hoe dit met elkaar in verbinding te brengen.

Incompany Training 2

Management Development: Verbindend leiderschap

Tijdens deze module starten we vanuit de perceptie en het gedrag van het management team. We gaan aan de slag met het uitwerken van de kernwaarden die zijn voortgekomen uit de eerste module. Welke waarden willen we nastreven? Hoe zien die waarden er voor elk individu uit? Wat doet de leidinggevende zelf (al) met betrekking tot de besproken waarden? Wat heeft elke afzonderlijke leidinggevende (nog) nodig om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van deze waarden? Welke vaardigheden en overtuigingen zijn hierbij helpend of niet helpend? Allemaal vragen die uitgebreid aan bod komen.

Daarnaast onderzoekt de leidinggevende het gedrag van de medewerkers en collega’s. Bewustwording rondom het ontstaan van andermans gedrag zorgt namelijk voor meer begrip, meer rust en minder frustratie. De leidinggevende verkrijgt zo meer invloed op het vanuit teamverband komen tot positief eindresultaat.

Aan het einde van de training verkrijgen we een overzicht van hoe de ontwikkelde waarden er uitzien en heerst er commitment om deze uit te dragen.

Incompany Training 3

Management Development: Strategisch leiderschap

Tijdens deze module starten we vanuit de perceptie en het gedrag van de organisatie. We verfijnen samen de missie van de organisatie en werken de organisatiewaarden verder uit. We gaan aan de slag met zingeving en beantwoorden de vragen: Waartoe dient de organisatie? Wat is het bestaansrecht van de organisatie? Wie zijn we als organisatie (identiteit)?

Daarnaast onderzoekt de leidinggevende het gedrag van de organisatie. Er ontstaat bewustwording met betrekking tot de kernwaarden van de organisatie en de leidinggevende voelt zich vermogend om hier vanuit concrete werkafspraken invulling aan te geven in het dagelijks handelen.

Aan het einde van de training is een duidelijke identiteit van de organisatie omschreven en heerst meer focus en doelgerichtheid bij de leidinggevende, gericht op de missie van de organisatie. Tot slot krijgt de leidinggevende handvatten hoe hij of zij dit kan overbrengen en implementeren richting de werknemers in de organisatie.

Interesse in deze training?

Vraag dan direct een offerte bij ons aan

Over Extrass

Extrass is een trainings- en opleidingsbureau dat werkend Nederland bezielt te verbinden met zichzelf, de ander en de organisatie. Wij bieden doorgrondende trainingen op het gebied van gedrag aan de hand van bewezen methodische werkvormen.

Het bewerkstelligen van erkenning voor ieders denken, voelen, willen en doen. Met als gevolg dat het innerlijk elkaar vindt, wanneer ego’s zich van elkaar afkeren. Dat is ons doel.

Alle trainingen

Training

Team Development

In deze training focussen we op verbinding en erkenning voor het individu en binnen het team. Als er namelijk verbondenheid ontstaat in een team, ligt er een fundamentele basis voor verbinding met de klant. Binnen de trainingen richten we ons specifiek op de waarden en behoeften van alle partijen: Het individu, het team, de organisatie en de klant.

Training

Management Development

Een leidinggevende heeft de sleutel tot succes in handen om het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. Wij leren leidinggevenden de positieve intentie van de medewerkers binnen het team in verbinding te zetten en duurzaam te onderhouden. Binnen de trainingen richten we ons op de positie van de leidinggevende en hoe hij of zij op een effectieve wijze deze positie binnen de organisatie kan bepalen.

Training

Specialisaties

Wij bieden incompany specialisatie trainingen aan op het gebied van autisme, begaafdheid en hieraan verwante thema’s. Deze trainingen worden telkens vooraf met de opdrachtgever samengesteld en besproken. Zo kunnen wij altijd een op maat afgestemd scholingstraject aanbieden. Waar het nodig is, werken wij praktijkgericht met bestaande en relevante casussen uit de organisatie.