De workshop
Onbegrepen Gedrag
Op De Werkvloer

Onbegrepen gedrag is een manier om aan te geven dat er sprake is van een onderliggend probleem. Je kunt het vergelijken met koorts dat aangeeft dat er iets met het lichaam aan de hand is.

Middels Ontdek Jezelf Op Je Bord maken we onbegrepen gedrag op de werkvloer zichtbaar. Dit inzichtelijk maken zorgt voor meer bewustwording in en met jezelf, meer keuzevrijheid en meer (afgestemde) invloed op de omstandigheid.

Ontdek Jezelf Op Je Bord staat voor een effectieve en waardevolle verbinding met jezelf en de ander. Het ondersteunt om te onderzoeken welke behoeften en waarden schuilgaan onder gedrag op de werkvloer. Dit inzichtelijk maken zorgt voor meer bewustwording in en met jezelf.

Ontdek Jezelf Op Je Bord is een onmisbare tool om in te zetten bij het bespreekbaar maken van dilemma’s op de werkvloer. Meer inzicht en bewustwording over wat bepaalde gedragingen en keuzes met iemand doen en wat dit bij de ander oproept. Het reageren op de behoefte van de ander zorgt voor verbinding. Er komt erkenning voor de ander. Vanuit die verbinding ontstaat een klimaat dat het ontwikkelingspotentieel van de ander ten goede komt.

Wat is de duur van de workshop?

De workshop betreft een dagdeel van 3,5 uur en kost € 150,00 vrijgesteld van BTW (inclusief een exemplaar van Ontdek Jezelf Op Je Bord t.w.v. € 78,65).

Wat leer je?

Wat verkrijg je?

Schrijf je in voor deze workshop

€ 150,-
vrijgesteld van btw

Bestel ons product

Direct aan de slag met Ontdek Jezelf op Je Bord?

Ontdek Jezelf Op Je Bord ondersteunt jou om te onderzoeken welke behoeften en waarden schuilgaan onder gedrag. Dit inzichtelijk maken kan zorgen voor meer begrip bij de omgeving, bewustwording bij de persoon in kwestie en geeft gelegenheid om, in plaats van een regel op gedrag, een alternatief te formuleren, (een andere manier van gedrag te verzinnen) dat nog wel in de behoeften en/ of waarden van het individu voorziet, maar beter passend is binnen de context of omstandigheid waarin iemand zich bevindt. De kans op herhalend gedrag neemt hiermee af.

€ 78,65 incl. btw

Over Extrass

Extrass is een trainings- en opleidingsbureau dat werkend Nederland bezielt te verbinden met zichzelf, de ander en de organisatie. Wij bieden doorgrondende trainingen op het gebied van gedrag aan de hand van onze steeds zichzelf bewijzende methodische werkvormen.

Het bewerkstelligen van erkenning voor ieders denken, voelen, willen en doen. Met als gevolg dat het innerlijk elkaar vindt, wanneer ego’s zich van elkaar afkeren. Dat is ons doel.

Alle workshops

Workshop

Autisme Op De Werkvloer

Autisme op de werkvloer vraagt dikwijls een ondersteunende houding van de omgeving. Door de juiste ondersteuning in een werkomgeving kunnen kwaliteiten volop tot uiting komen, omdat de factoren die belemmeren zijn verminderd of weggenomen.

Workshop

Autisme In De Ouderenzorg

Op het moment dat iemand afhankelijk wordt van zorg thuis, of in een verzorgings- of verpleeghuis moet verblijven, kunnen onbegrip, irritatie, frustratie en zelfs gedragsproblemen ontstaan. In de ouderenzorg wordt autisme gerelateerde problematiek vaak nog onvoldoende erkend en herkend.

Workshop

Onbegrepen Gedrag Op De Werkvloer

Onbegrepen gedrag is een manier om aan te geven dat er sprake is van een onderliggend probleem. Je kunt het vergelijken met koorts dat aangeeft dat er iets met het lichaam aan de hand is. Middels Ontdek Jezelf Op Je Bord maken we onbegrepen gedrag op de werkvloer zichtbaar.