Start onze module
Autisme Op Je Bord

Autisme Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt om op interactieve wijze met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop het autisme zich manifesteert en hetgeen hieraan ten grondslag ligt. Aan de hand van Autisme Op Je Bord gebeurt dit zoveel mogelijk vanuit de neutraliteit met als doel kwalitatief beschrijvend te onderzoeken en ontdekken.

Autisme Op Je Bord helpt om niet te stigmatiseren en te breken met de stereotypen. Op basis van neurodiversiteit wordt kwalitatief onderzocht wat eigen is voor de persoon in kwestie. Wij geloven dat verschil het enige is dat we allemaal gemeen hebben. Daarom is Autisme Op Je Bord geen algemene benadering, maar een benadering, waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid.

Wat is Autisme Op Je Bord?

Autisme Op Je Bord is een interactieve werkvorm die in staat stelt om kennis van autisme verder te ontplooien. Daarnaast kan deze werkvorm als intervisiemethode of psycho-educatiemiddel worden ingezet. Autisme Op Je Bord helpt het spectrum van autisme verder te ontdekken, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft inzicht en stimuleert op punten waar dat zinvol is.

De opleiding in het kort

De module wordt zowel bij ons op locatie en incompany aangeboden. De module duurt twee dagen, elk van 10.00 uur tot 16.00 uur inclusief 1 uur lunchpauze.

De module Autisme begrijpen en begeleiden d.mv. Autisme Op Je Bord met nummer SKJ211191 is geaccrediteerd voor 10 punten.

Registerplein, geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (22 punten) voor:
cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-Agogen,GHO, Maatschappelijk werk, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch Werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal Werker.

Horus 8 punten

NOBCO 12 PE uren
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden 20 scholingspunten

Er is geen specifieke doelgroep bepaald voor deze module. Het niveau waarop de module wordt verzorgd is HBO.

Voor inschrijving aan deze module gelden geen vooropleidingseisen.

Er is geen vrijstellingenbeleid van toepassing op deze module. 

Zijn er momenteel géén trainingen gepland op basis van open inschrijving? Maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor een training te bespreken. 

Wat leer je?

Voor wie is Autisme Op Je bord geschikt?

Wat verkrijg je?

Schrijf je in voor deze module

€ 950,-
vrijgesteld van btw

Extrass is NBBI geaccrediteerd, met exclusieve korting voor NBBI leden.
https://www.nbbi.eu/opleidingen

Bestel ons product

Direct aan de slag met Ontdek Jezelf op Je Bord?

Ontdek Jezelf Op Je Bord ondersteunt jou om te onderzoeken welke behoeften en waarden schuilgaan onder gedrag. Dit inzichtelijk maken kan zorgen voor meer begrip bij de omgeving, bewustwording bij de persoon in kwestie en geeft gelegenheid om, in plaats van een regel op gedrag, een alternatief te formuleren, (een andere manier van gedrag te verzinnen) dat nog wel in de behoeften en/ of waarden van het individu voorziet, maar beter passend is binnen de context of omstandigheid waarin iemand zich bevindt. De kans op herhalend gedrag neemt hiermee af.

€ 86,50 incl. btw

Over Extrass

Extrass is een trainings- en opleidingsbureau dat werkend Nederland bezielt te verbinden met zichzelf, de ander en de organisatie. Wij bieden doorgrondende trainingen op het gebied van gedrag aan de hand van bewezen methodische werkvormen.

Het bewerkstelligen van erkenning voor ieders denken, voelen, willen en doen. Met als gevolg dat het innerlijk elkaar vindt, wanneer ego’s zich van elkaar afkeren. Dat is ons doel.

Alle academy modules

Module

Ontdek Jezelf Op Je Bord

De module ‘Ontdek Jezelf Op Je Bord’ geeft elke deelnemer tools om in te zetten bij het bespreekbaar maken van diverse dilemma’s.

Module

Begaafdheid Op Je Bord

De module Begaafdheid Op Je Bord helpt je zonder oordeel en transparant te kijken. Je gaat op creatieve wijze onderzoeken wat eigen is voor de persoon in kwestie.

Module

Alles Op Je Bord

Vind jij het lastig kiezen uit ons opleidingsaanbod en wil je kennismaken met alle modules? Goed nieuws! Met onze totaalmodule ‘Alles Op Je Bord’ geniet je voordelig van alle methodische werkvormen die wij jou kunnen bieden.